تصویبنامه درخصوص قیمت تضمینی پیله تر ابریشم برای سال 1400

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص قیمت تضمینی پیله تر ابریشم برای سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص قیمت تضمینی پیله تر ابریشم برای سال 1400 طی نامه شماره 020/5797 مورخ 1400/03/21 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف