نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور اعلام شد.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 24010 / هـ ب مورخ 1400/03/26 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط