بخشنامه موضوع نحوه ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع نحوه ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی) ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع نحوه ارسال اطلاعات صادرات از محل ورود موقت (موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی) طی نامه شماره 1400/413262 مورخ 1400/03/30 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف