مصوبات جلسه 1400/2/28 هیأت امنای صندوق توسعه ملی

شماره120716                                                                            1400/3/19

جناب آقای دکتر شهیدزاده

رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی

جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ 1400/2/28 با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید. بدینوسیله مصوبات جلسه مزبور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

1ـ نرخ سود آن دسته از تسهیلات پرداختی صندوق توسعه ملی به دولت که براساس مصوبات قبلی هیأت امنای صندوق توسعه ملی، صفر (0) درصد تعیین شده است، به نرخ سود یک (1) درصد اصلاح می‌شود. سایر مفاد مصوبات مزبور به قوت خود باقی است.

2ـ براساس بند «الف» ماده (3) قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی، سقف تعهدات صندوق توسعه ملی برای تنفس خوراک، به تفکیک سال مالی و از سال 1403 تا سال 1409، مطابق جدول و شرایط زیر می‌باشد:

 

سال

1403

1404

1405

1406

1407

1408

1409

سقف تعهد سالانه صندوق برای تنفس خوراک (هزار بشکه در روز)

200

250

300

300

300

300

240

 

 

• صندوق توسعه ملی در هر سال صرفاً به اندازه تنفس خوراک اعلامی در همان سال (جدول مصوب)، تسهیلات تنفس خوراک اعطا نماید.

• در صورت عدم ایفای به موقع بازپرداخت اقساط ارزی توسط طرح‌های به بهره‌برداری رسیده تحت قانون مزبور، صندوق توسعه ملی معادل ارزش روز اقساط ارزی سررسیدشده، میزان تعهدات تنفس خوراک اعطایی را کاهش دهد.

• در صورت کاهش منابع ورودی از سقف سهم قانونی سالانه صندوق یا در صورت عدم تحقق صادرات نفت خانم و میعانات گازی کمتر از 1500 هزار بشکه در روز، صندوق به همان نسبت، تعهد تنفس خوراک اعطایی را کاهش دهد.

• در صورت افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از 1500 هزار بشکه در روز که در پایان هر سال مشخص می‌شود، صندوق توسعه ملی مکلف است با رعایت تبصره (3) جزء «د» اساسنامه، به همان نسبت، تعهد تنفس خوراک اعطایی را افزایش دهد.

• مقررات ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی به طرح‌های تنفس خوراک وفق جدول فوق، مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی و نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی (مصوب هیأت امنای صندوق) می‌باشد.

•  ابلاغ این مصوبه منوط به دریافت اذن مقام معظم رهبری است.

3ـ بودجه سال 1400 ستاد صندوق توسعه ملی با لحاظ موارد ذیل مصوب شد:

• اعمال نرخ رشد 25 درصدی برای ردیف‌های مربوط به هزینه‌های پرسنلی (شامل هزینه‌های قرارداد خدمات نیروی انسانی، هزینه مالیات حقوق و بیمه تکمیلی کارکنان) نسبت به رقم مصوب بودجه سال 1399،

• اعمال نرخ 10 درصدی برای سایر ردیف‌های بودجه نسبت به رقم مصوب بودجه سال 1399،

• نرخ رشد ردیف‌های موضوع بند2 فوق، با پیشنهاد هیأت عامل صندوق توسعه ملی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌تواند تا سقف 25 درصد افزایش یابد.

• معادل یک ماه حقوق و مزایا موضوع ماده (48) آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی، بابت پاداش عملکرد سالانه اعضای هیأت عامل و کارکنان صندوق مزبور مورد تأیید قرار گرفت.

• مبلغ یک میلیارد تومان به بودجه صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود تا صرف هزینه‌های هیأت نظارت صندوق مزبور شود.

4ـ پرداخت تسهیلات تکمیلی از محل منابع صندوق توسعه ملی در راستای اجرای قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً در مورد طرح‌هایی که تا پایان سال 1399 تأمین مالی شده‌اند، متناسب با میزان پیشرفت پروژه حداکثر تا سقف 40 درصد تسهیلات اولیه و تنها از طریق مؤسسه عامل اعطاکننده تسهیلات اولیه، به شرط اطمینان از به بهره‌برداری رسیدن طرح ظرف مدت حداکثر یک سال و با رعایت دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات تکمیلی، مجاز می‌باشد.

5 ـ با درخواست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزودن عبارت «طرح‌ها و فعالیت‌های اصلاح، نوسازی، جایگزینی و احداث باغات به ویژه نخیلات و مرکبات» به اولویت‌های استفاده از منابع ریالی صندوق در بخش آب و کشاورزی موافقت شد.

6 ـ درخصوص بند (2) تصمیمات جلسه 210 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (ابلاغیه شماره 155543 مورخ 1399/12/26 معاون اقتصادی رئیس‌جمهور):

«هیأت عامل صندوق توسعه ملی مجاز است اصل و فرع اقساط سررسید شده که تا پایان اردیبهشت 1400 وصول نشده، از محل تسهیلات اعطایی در قالب قراردادهای عاملیت ارزی را بنا به درخواست متقاضی و تأیید بانک عامل به مدت یک سال (در قالب انعقاد قرارداد جدید یا تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد فعلی با متقاضی) امهال نماید. مدت مذکور به حداکثر طول دوره مالی طرح‌ها، علاوه بر کلیه تمدیدهای قبلی اضافه می‌شود.»

معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ محمدباقر نوبخت

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف