حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده 30 قانون هوای پاک

حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده 30 قانون هوای پاک ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/02 هیات وزیران درخصوص "حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده 30 قانون هوای پاک" طی نامه شماره 36570 مورخ 1400/04/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان انرژی اتمی ایران- سازمان حفاظت محیط­زیست

سازمان ملی استاندارد ایران

هيئت وزيران در جلسه 2/4/1400 به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران (با همکاری سازمان حفاظت محیط­زیست و وزارتخانه­های ارتباطات و فناوری اطلاعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران) و به استناد تبصره ماده (30) قانون هوای پاک – مصوب 1396-، حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

حدود انتشار امواج و پرتوهای موضوع ماده (30) قانون هوای پاک

ماده 1- در این تصویب­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- اصل کمترین سطح موجه دست­یافتنی (ALARA): یکی از اصول حفاظت در برابر اشعه که مطابق آن، حفاظت و ایمنی در رابطه با پرتوگیری از هر منبع در فعالیت پرتوی باید به شکلی بهینه شود که پرتوگیری فردی، تعداد افراد در معرض پرتو و احتمال پرتوگیری­ها با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی به کمترین سطح موجه دست­یافتنی، کاهش یابد.

2- پرتوهای یون­ساز: پرتوهایی مانند ایکس، گاما، بتا، نوترون و آلفا و ذرات اتمی دیگر که قادر به یون­سازی در ماده می­باشند.

3- پرتوهای غیریون­ساز: پرتوهایی مانند فرابنفش، فروسرخ، امواج رادیویی و مایکروویو و نظایر آن که قادر به یون­سازی در ماده نمی­باشند.

4- هوای آزاد: بخشی از جَو که عموم مردم در بیرون ساختمان­ها به آن دسترسی دارند.

ماده 2 - آخرین نسخه بازنگری استاندارد ملی ایران با عنوان "پرتوهای غیریون­ساز - حدود پرتوگیری (کد 8567)"، به عنوان حدود پرتوگیری پرتوهای غیریون­ساز در هوای آزاد، ملاک عمل قرار می­گیرد.

ماده3- حدود پرتوهای یون­ساز در هوای آزاد، مطابق ماده (22) قانون حفاظت در برابر اشعه - مصوب 1368- و ماده (23) الحاقی آیین­نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع بند (7) تصویب­نامه شماره 115257/ت33361هـ مورخ 18/7/1386 و در چهارچوب مقررات آژانس بین­المللی انرژی اتمی، توسط سازمان انرژی اتمی ایران تعیین می­شود.

ماده 4- سازمان انرژی اتمی ایران موظف است به منظور رعایت اصل کمترین سطح موجه دست­یافتنی (ALARA) و تأثیر پرتوگیری طولانی­مدت در شدت میدان­های ضعیف، متناسب با شرایط جامعه، تعدد و تنوع بهره­برداری از منابع پرتو، فناوری (تکنولوژی­)های مرتبط و ضریب نفوذپذیری آن در جامعه و سایر ملاحظات مرتبط، اقدامات لازم جهت کاهش پرتوگیری آحاد جامعه به حداقل میزان قابل دستیابی را با تعیین و اعمال حدود محدود شده به عمل آورد.

ماده 5- کلیه دارندگان منابع پرتو اعم از یون­ساز و غیریون­ساز به استناد ماده (4) قانون حفاظت در برابر اشعه ملزم به اخذ مجوز/پروانه­های لازم برای منابع پرتوی در اختیار و بهینه­سازی و کاهش سطح تشعشعات براساس اصل کمترین سطح موجه دست­یافتنی (ALARA) و حدود محدود شده در ماده (4) این آیین­نامه می­باشند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف