پیشنهادی برای تأمین سنگ‌آهن کارخانجات کنسانتره احداثی در منطقه گل‌گهر

وزارت صنعت، معدن و تجارت باتوجه به لزوم دسترسی به ذخیره توده 3 جنوبی منطقه گل‌گهر به منظور تأمین پایدار سنگ‌آهن کارخانجات کنسانتره احداثی در این منطقه، پیشنهاد اصلاح تصمیم نامه و تصویب نامه مربوط به این موضوع را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» زنجیره فولاد از لحاظ استراتژیک، اقتصادی و اشتغال‌زایی از اهمیت بسزایی در کشور برخوردار است، لذا در راستای تأمین پایدار سنگ‌آهن کارخانجات کنسانتره احداثی در منطقه گل‌گهر و حفظ توازن در زنجیره فولاد کشور، تداوم اشتغال 18 هزار نفر در منطقه، عمیق شدن معادن در کاهش ظرفیت استخراج و اتمام ذخایر در دسترس معادن گل‌گهر و سنگ‌آهن در 10 سال آتی، استخراج از ذخیره 3 جنوبی گل‌گهر ضروری می‌باشد.

 بنابراین باتوجه به لزوم دسترسی هرچه سریعتر به ذخیره توده 3 جنوبی گل‌گهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اصلاح تصمیم نامه و تصویب نامه مربوط به این موضوع را به هیئت دولت ارائه نموده است.

دریافت متن کاملdownlod