آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/03/26 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 38802 مورخ 1400/04/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
 سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 26/3/1400 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (ب) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصويب کرد:

 

آیین ­نامه اجرایی بند (ب) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده 1- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: بند (ب) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور.

2- وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

3- سازمان: سازمان ملی زمین و مسکن.

4- شرکت: شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید.

5- شرکت بازآفرینی: شرکت مادر تخصصی بازآفرینی شهری ایران.

6- آمادهسازی: تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط بلوک­ها و واحدها، نمای ساختمان­ها و مصالح مورد استفاده و به­کارگیری فرهنگ معماری غنی ایرانی- اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می­باشد.

7-آماده‌سازی زمین: فعالیت‌های ضروری به منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری شامل تسطیح زمین، جمع‌آوری آب‌های سطحی، جدول‌بندی، زیرسازی، آسفالت‌کردن، ایجاد معابر و شبکه­های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد.

8- بانک عامل: تمامی بانک‌های دولتی و غیردولتی که به حکم قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.

9- صندوق تأمین مالی: صندوق‌هایی که به حکم قانون یا مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده است.

10- قرارداد: قرارداد ارایه تسهیلات و تأمین مالی که بین شرکت/ سازمان و بانک/ صندوق تأمین مالی منعقد می‌گردد و در آن چگونگی انجام تعهدات طرفین بر اساس قوانین و مقررات جاری مشخص می‌شود.

11- طرح‌های جامع و تفصیلی: به ترتیب مطابق تعاریف مندرج در بندهای (2) و (3) از ماده (1) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن - مصوب 1353-.

12- بافت فرسوده: مطابق تعریف مندرج در بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهری - مصوب 1389-.

13- بازآفرینی شهری و سکونت‌گاه‌های غیر‌رسمی: مطابق تعاریف مندرج در سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمند‌سازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری موضوع تصویب‌نامه شماره 74900/ت48601هـ مورخ 2/7/1393.

14- بافت تاریخی: محدوده‌ای از شهر یا روستا که به دلیل دارا بودن ارزش‌های تاریخی-فرهنگی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان بافت باارزش یا دارای ثبت ملی شناسایی و ابلاغ شده است.

ماده 2- در اجرای جزء (1) قانون، سهم شرکت به میزان شانزده هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر16) ریال و سهم سازمان به میزان نه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر9) ریال و سهم شرکت بازآفرینی به میزان پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر5) ریال تعیین می‌گردد تا از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود با اولویت فروش از طریق مزایده یا به قیمت کارشناسی روز مشروط به حفظ کاربری تأمین و با رعایت ساز وکار خزانه به حساب شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی نزد خزانه­داری کل کشور واریز و منابع حاصل را صرف عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر و طرح اقدام ملی تأمین مسکن و مصلی تهران (برای شرکت و سازمان) و مطالعه و اجرای طرح‌های بازآفرینی در محلات هدف (بافت‌های فرسوده و تاریخی) و احیای سکونتگاه‌های غیررسمی موضوع بند (الف) ماده (59) قانون برنامه ششم توسعه (برای شرکت بازآفرینی) نمایند.

تبصره 1- سازمان، شرکت و شرکت بازآفرینی موظفند ارزش ریالی کارشناسی اراضی تهاتر شده را در دفاتر مالی ثبت نمایند.

تبصره 2- اجرای طرح‌های فوق نافی وظایف و تکالیف دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی نمی‌باشد.

تبصره 3- شرط لزوم حفظ کاربری و ضوابط مصوب باید در تمام اسناد اعم از مزایده، قرارداد واگذاری، اسناد انتقال و اسناد مالکیت قید گردد.

تبصره 4- وزارت مکلف است بیست و پنج درصد  (25%) از منابع حاصل از اجرای این ماده را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقی‌مانده که نیازمند تأمین خدمات هستند و طرح اقدام ملي مسكن اختصاص داده و متناسب با کارکرد به شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نموده و یا رأسا در آن پروژه‌ها هزینه نماید.

تبصره 5- وزارت مکلف است از طریق شرکت و سازمان و از محل منابع حاصل از اجرای جزء (1) قانون، مبلغ پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر5) ریال جهت طرح مصلی تهران کمک نماید.

تبصره 6- وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه اجرایی ساخت و تکمیل مدارس در طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی را در مناطق محروم و کم‌برخوردار به وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر20) ریال (حداقل به میزان دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال از محل منابع سازمان و شرکت به نسبت مساوی) به ردیف درآمدی (210228) جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1400 کل کشور واریز می‌شود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس (براساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مصوب) با اولویت مدارس مجموعه‌های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم‌برخوردار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

تبصره 7- متقاضیانی که مطابق قوانین و مقررات موظف به حفظ بنای تاریخی هستند، از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط بهره‌مند می‌شوند.

ماده 3- شرکت و سازمان مکلفند در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین­های  اجاره­ای (99) ساله متعلق به خود به قیمت کارشناسی روز، به صورت نقد و یا نقد و اقساط (حداکثر ده ‌ساله) اقدام نمایند.

تبصره 1- در صورت آماده نبودن صورت‌مجلس تفکیکی عرصه مربوط به بلوک‌های مسکونی، شرکت و سازمان می‌توانند در قالب قرارداد نسبت به فروش قدرالسهم عرصه هر واحد با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. انتقال قطعی عرصه منوط به تسویه حساب آن می­باشد.

تبصره 2- منابع حاصل از اجرای این ماده حسب مورد توسط شرکت و سازمان پس از واریز به حساب آنها نزد خزانه­داری کل کشور صرف عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن خواهد شد.

ماده 4- وزارت از طریق شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی، برای اجرای پروژه‌های منطبق با طرح‌های جامع، تفصیلی، بافت‌های فرسوده و تاریخی و آماده‌سازی مصوب موضوع جزء (4) قانون، در چهارچوب ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات، تسهیلات لازم تا سقف پنجاه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر50) ریال را از بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی اخذ و معادل آن، زمین‌های متعلق به خود را در چهارچوب قرارداد در رهن بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی قرار دهند. صد در صد وجوه حاصل از فروش عرصه و اعیان سهم شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی، در طرح‌های تکمیل­شده موضوع این ماده به حساب متعلق به شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل آن تسهیلات دریافتی تسویه می‌گردد.

تبصره 1- باقی­مانده وجوه فوق پس از تسویه تسهیلات دریافتی، به صورت کامل به اجرای طرح‌های متعلق به شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی، حسب مورد اختصاص می‌یابد.

تبصره 2- تسویه بدهی‌های مربوط به تسهیلات دریافتی از محل سایر منابع داخلی شرکت، سازمان و شرکت بازآفرینی امکان‌پذیر است.

ماده 5- برنامه وزارت برای هزینه‌کرد اعتبارات این آیین‌نامه (متناسب با میزان تحقق) جهت کمک به طرح‌های پیش‌بینی­شده در قانون به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.

ماده 6- در اجرای جزء (4) قانون، شرکت و سازمان مکلفند در صورت ارایه طرح و اعتبار مصوب از طرف مراکز متولی و دستگاه‌های اجرایی، زمین موردنیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه‌های مقاومت، مسجد، حسینیه، کتابخانه، سالن‌های ورزشی بسیج صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی موردنیاز را بر اساس کاربری مصوب شهری به صورت رایگان در اختیار مراکز متولی و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مسکن مهر و اقدام ملی مسکن قرار دهند.

تبصره - مراکز متولی و دستگاه های اجرایی گیرنده زمین حق واگذاری و تغییر کاربری زمین در اختیار را ندارند و مکلفند ظرف یک سال نسبت به شروع عملیات اجرایی اقدام و در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی احداث بنا نمایند. در غیر این صورت قرارداد منفسخ و زمین به شرکت/ سازمان مسترد می‌گردد و اين امر در قراردادهاي واگذاري، اسناد انتقالي، اسناد تک‌برگی و دفاتر املاك ثبت‌ اسناد و املاك كشور قيد گردد.

ماده 7- وزارت مکلف است گزارش حسن اجرای این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف