مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اقدام سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری نسبت به انتشار آگهی مناقصه عمومی جهت تعيين پيمانكار

شماره: 721 /00 /28

تاريخ: 11 /3 /1400

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 1144 ‏/00 ‏/س مورخ 9 ‏/2 ‏/1400 حاكي از پيشنهاد اينكه توسط سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري نسبت به انتشار آگهي مناقصه عمومي جهت تعيين پيمانكار جهت اجراي تعداد 24 واحد از پروژه خوار و بار و خشكبار در ميدان مركزي ميوه و تره بار با برآورد اوليه 831.487.000.000 ريال اقدام گردد، در جلسات كميسيون بهداشت، سلامت و خدمات شهري، منتهي به جلسه علني مورخ 9 ‏/3 ‏/1400 مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاد ارائه شده به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف