اصلاح تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400 و اصلاحیه بعدی آن مورخ 1400/2/21

تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400 و اصلاحیه بعدی آن مورخ 1400/2/21 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/09 هیات وزیران درخصوص "تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400" طی نامه شماره 38801 مورخ 1400/04/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف