مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پرداخت سهم غیرنقد قرارداد منعقده با شركت ملل آرمه آپادانا

شماره: 158 /00 /28

تاریخ: 25 /1 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 14388 ‏/99 ‏/س مورخ 27 ‏/12 ‏/1399 در اعلام اینكه شهرداری اصفهان در نظر دارد جهت پرداخت سهم غیرنقد قرارداد منعقده با شركت ملل آرمه آپادانا نسبت به انجام مزایده عمومی تعدادی از واحدهای تجاری واقع در طبقات هم كف و اول مجتمع تجاری زرین جمعا به مساحت های 62 ‏/506 و 15 ‏/385 متر مربع و به شرح تعداد و مبالغ مندرج در نامه شماره 16940 ‏/99 ‏/3 مورخ 12 ‏/12 ‏/99 پیوست لایحه بر مبنای قیمتهای مورد اعلام كارشناسان رسمی دادگستری اقدام نماید، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جــلسه علنی مورخ 22 ‏/1 ‏/1400 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف