تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سیب سوران استان سیستان و بلوچستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان سیب سوران استان سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/13 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستان سیب سوران استان سیستان و بلوچستان" طی نامه شماره 40818 مورخ 1400/04/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 13/4/1400 به پيشنهاد شماره 192882 مورخ 29/11/1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - تصويب کرد:

الف - روستای سیب دهستان سیب‏ و سوران بخش مرکزی شهرستان سیب‏ سوران استان سيستان‏ و بلوچستان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر سیب شناخته می‌شود.

ب - مركز دهستان پسكوه بخش مركزي شهرستان سيب سوران، به روستاي كهن ‌كريم تغيير مي‌يابد.

پ - در بخش مرکزی شهرستان سیب سوران، یک دهستان به نام شندان از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (1) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‏های زير ايجاد می‌شود:

1- چاه آسيابي 2- مرادآباد 3- چاه حسين شهركي 4- چاه حاجی مير هان 5- چاه پلي 6- چاه امير 7- چاه حاج عباس 8 - امين‌آباد 9- چاه قنبرك 10- رحمت‌آباد 11- چاه جم خان 12- چاه يار محمد 13- دولت‌آباد 14- كناري 15- شندان.

ت - روستاي مرادآباد به عنوان مركز دهستان شندان تعیین می‏شود.

ث - در بخش مرکزی شهرستان سیب سوران، یک دهستان به نام سرسوره از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (1) ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‏های زير ايجاد می‌شود:

1- قادرآباد 2- گزن 3- رحمت‌آباد 4- كهن جنگي 5- احمدآباد 6- شيرآباد 7- هلك دلمراد 8- حق‌آباد 9- اكبرآباد 10- گل­گوشن 11- ملك‌آباد 12- پيرسر 13- ميدر 14- بختي 15- چاه يار محمد 16- تلس 17- اسلام‌آباد 18- پاول 19- حرميري 20- قندآب 21- كتوران 22- كهن شهمراد 23- سرسوره 24- سيادك 25- كاك سر عالي 26- كله هوك 27- تنگ تنور 28- نصرت‌آباد.

ج - روستاي سرسوره به عنوان مركز دهستان سرسوره تعیین می‏شود.

چ - در شهرستان سیب سوران، یک بخش به نام پسکوه از تركيب دو دهستان پسکوه و سرسوره ايجاد می‌شود.

ح - روستاي پسکوه به عنوان مركز بخش پسکوه تعیین می‏شود.

خ - مركز دهستان بیرک بخش مركزي شهرستان مهرستان استان سيستان‏ و بلوچستان، به روستاي ریگنتوك تغيير مي‌يابد.

د - در بخش مرکزی شهرستان مهرستان، یک دهستان به نام دهی از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (2) که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‏های زير ايجاد می‌شود:

1- گوری 2- گنان 3- سکوک 4- تود 5 - رهتوک 6 - کهنانی 7- زیارت 8 - تودان 9- بلندان 10- چتوک 11- دهی 12- پیرگزان 13- پرچک 14- بناب 15- زاتان وری 16- سرتل 17- ناگ 18- شمس‌آباد 19- گدامدر 20- گرک.

ذ - روستاي دهی به عنوان مركز دهستان دهی تعیین می‏شود.

ر - در بخش مرکزی شهرستان مهرستان، یک دهستان به نام بیرک شرقی از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‏های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست شماره (2) ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‏های زير ايجاد می‌شود:

1- جنوک 2- گرماهان بالا 3- گرماهان پایین 4- لدخوکان 5- ناصرآباد 6- چدبالا 7- کلمیرک 8- کتکان 9- پنج لوپان 10- مانش 11- کهن سیدمحمد 12- رختی 13- چشمه علی 14- کله چات 15- چشمه سلیم 16- پتکوک 17- چاه ملا گل محمد 18- چدپایین 19- گلیان 20- زردین گر 21- زهنروه 22- کوه سیجی 23- گیتانی 24- انادان 25- کمال‌آباد 26- سوروک 27- نلوکی 28- سهرتمپ.

ز - روستاي چد بالا به عنوان مركز دهستان بیرک شرقی تعیین می‏شود.

ژ - در شهرستان مهرستان، یک بخش به نام بیرک از تركيب دو دهستان بیرک و بیرک شرقی ايجاد می‌شود.

س - روستاي چاهوک به عنوان مركز بخش بیرک تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف