تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/13 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان" طی نامه شماره 40824 مورخ 1400/04/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

 

هيئت وزيران در جلسه 13/4/1400 به پيشنهاد شماره 160989 مورخ 15/10/1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362- تصويب کرد:

الف- در استان سيستان و بلوچستان، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، ازجمله بن‏ رود، کپوهک، جلال‌آباد، ملک‌آباد، شه‏تمپ و کورخلج از دهستان مسکوتان بخش مرکزی شهرستان فنوج منتزع و به دهستان لاشار جنوبی بخش لاشار شهرستان نیک‌شهر ملحق می‌شوند.

ب- مرکز دهستان لاشار جنوبی به روستای کویچ تغییر می‌یابد.

پ- در بخش لاشار، یک دهستان به نام زیرباندار از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

1- اپودم 2- پورچنگ گسک 3- رحمت‏آباد 4- زیرباندار 5- کهنگ شیرآباد 6- كهنگ میرآباد 7ـ گورنک 8ـ گسک ساره‏آباد 9ـ گسک شاهی‏آباد 10ـ گسک علی‏آباد 11ـ گسک محمدآباد.

ت- روستاي زیرباندار به عنوان مرکز دهستان زیرباندار تعیین می‏شود.

ث- در بخش لاشار، یک دهستان به نام بتک سرحد از تركيب روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مكان‌هاي زیر ايجاد مي‌شود:

1- اپدمیت 2- احمدآباد 3- اوکینگ 4- پیرکشان 5- بتک سرحد 6- جاکس 7- جاوشیر 8ـ چگوگدان 9ـ سرخ کان 10ـ سول 11ـ کتی آب 12ـ گنگزارآباد 13ـ نورآباد 14ـ کورخلج 15ـ بن رود 16ـ کپوهک 17ـ جلال‏آباد 18ـ ملک‏آباد 19ـ شه‏تمپ.

ج- روستاي بتک سرحد به عنوان مرکز دهستان بتک سرحد تعیین می‏شود.

چ- در شهرستان نیک‌شهر، یک بخش به نام پیپ از تركيب دو دهستان لاشار جنوبی و بتک سرحد ايجاد مي‌شود.

ح- روستاي پیپ به عنوان مرکز بخش پیپ تعیین می‏شود.

خ- در استان سيستان و بلوچستان، با تغییر نام بخش لاشار به مرکزی، یک شهرستان به نام لاشار از ترکیب دو بخش مرکزی و پیپ ايجاد مي‌شود.

د- شهر اسپکه به عنوان مرکز شهرستان لاشار تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف