تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش سایر خدمات

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش سایر خدمات ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/09 هیات وزیران درخصوص "تعیین سند ارتقای بهره وری بخش سایر خدمات" طی نامه شماره 41894 مورخ 1400/04/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

وزارت آموزش و پرورش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان‌ اداری و استخدامی کشور - سازمان ملی بهره‌وری ایران

سازمان ملی استاندارد ایران سازمان  ثبت اسناد و املاک کشور

سازمان خصوصی سازی کشور - سازمان نقشه برداری کشور

سازمان ثبت احوال کشور- سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران درجلسه 9/4/1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، ملی استاندارد ایران، ثبت اسناد و املاک کشور، خصوصی سازی کشور، نقشه برداری کشور، ثبت احوال کشور، امور مالیاتی کشور و آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) ماده (5) و تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- تصويب کرد:

1- سند ارتقای بهره‌وری بخش سایر خدمات به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تعیین می‌شود.

2- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور، ملی استاندارد ایران، ثبت اسناد و املاک کشور، خصوصی سازی کشور، نقشه برداری کشور، ثبت احوال کشور، امور مالیاتی کشور و آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه‌های مندرج در این سند را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارایه نمایند.

3- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران مکلفند گزارش تجمیعی اقدامات صورت گرفته برای این سند را به صورت سالانه به هیئت وزیران ارسال نمایند.

4- این سند پس از ابلاغ و اجرای آزمایشی به مدت یکسال، با پیشنهاد دستگاه‌های مذکور و تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران قابل بازنگری خواهد بود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف