تصویبنامه درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/09 هیات وزیران درخصوص "تعیین سند ارتقای بهره وری بخش ساختمان" طی نامه شماره 41927 مورخ 1400/04/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان ملی بهره‌وری ایران

هيئت وزيران درجلسه 9/4/1400 به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (الف) ماده (5) و تحقق اهداف جدول شماره (2) ماده (3) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- تصويب کرد:

1- سند ارتقای بهره‌وری بخش ساختمان به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت می‌باشد، تعیین می‌شود.

2- وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه‌های مندرج در این سند را در مقاطع زمانی شش ماهه تهیه و به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارایه نماید.

3- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران مکلفند گزارش تجمیعی اقدامات صورت گرفته برای این سند را به صورت سالانه به هیئت وزیران ارسال نمایند.

4- این سند پس از ابلاغ و اجرای آزمایشی به مدت یکسال، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید سازمان ملی بهره‌وری ایران قابل بازنگری خواهد بود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف