آیین نامه اجرایی بند د تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند د تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/16 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند د تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 42030 مورخ 1400/04/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نفت- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 16/4/1400 به پیشنهاد شماره 97-2/20 مورخ 21/2/1400 وزارت نفت (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (د) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­نامه اجرایی بند (د) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ماده1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- پارك: پارك‌های علمی و فناوري کشور

2- مؤسسه عامل: كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كه به حكم قانون يا مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده يا مي‌شوند و صندوق­های پژوهش و فناوری غیردولتی از جمله‌ صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی صنعت نفت موضوع ماده (44) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور- مصوب1394- و آیين‌نامه اجرايي آن موضوع تصويب‌نامه شماره 73318/ت52231 هـ مورخ 8/6/1394 و اصلاح بعدي آن موضوع تصویب­نامه شماره 150892/ت52231هـ مورخ 1/12/1395.

3 - وجوه اداره شده: اعتباراتي كه در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت­های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه­گذاری و توسعه فعالیت­ بخش­های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف بند (د) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور به منظور تحقق اهداف سرمايه‌گذاري خطرپذیر و توسعه فعاليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تحقق اهداف مندرج در ماده (2) اين آیين‌نامه در قالب تسهيلات تلفيقي و يارانه سود تسهيلات، توسط شرکت­های اصلی تابعه وزارت نفت از طريق قرارداد عامليت با موسسه عامل نزد آن­ها سپرده­گذاری می­شود.

4- متقاضی: کلیه شرکت­های دانش بنیان دارای مجوز از کارگروه تشخیص و ارزیابی صلاحیت شرکت­ها و مؤسسات دانش بنیان فعال در ارتباط با صنعت نفت، اشخاص حقيقي و حقوقي فناور مرتبط با صنعت نفت فعال در پارک و مراکز نوآوری و رشد.

5- قرارداد عاملیت: قراردادی که بین شرکت­های تابع وزارت نفت و مؤسسه عامل منعقد می­شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده توسط این شرکت­ها و تعهدات مؤسسه عامل پیش‌بینی می­شود.

ماده2-  به شركت­هاي اصلی تابع وزارت نفت اجازه داده مي­شود به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري­هاي خطرپذير، ساخت داخل، طرح­هاي توسعه­اي اشتغال­آفرين، توليد بار اول در حوزه­هاي مختلف صنعت نفت و توسعه فناوري و نوآوري با تأييد وزير نفت تا مبلغ هشت هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر8) ريال از محل منابع داخلي خود، به ترتيب مقرر در اين آيين­نامه اختصاص دهند. سهم هر یک از شرکت­های اصلی تابعه وزارت نفت توسط وزیر نفت تعیین می­شود.

تبصره - موارد زير از جمله زمينه‌هاي مورد حمايت خواهد بود:

1- طرح­هاي كاهش و بهينه­سازي مصرف انرژي

2- جايگزيني سوخت بنزين با سوخت گاز طبيعي از طريق حمايت از طرح­هاي جايگزيني خودروي فرسوده در حمل و نقل با خودروي كم مصرف داخلي با قواي محركه كم مصرف و پايه گاز به شركت­هاي دانش­بنياني كه داراي مركز تحقيق و توسعه و طراحي در داخل باشند و یا همكاري مستقيم با مجموعه وابسته به يك شركت خودروساز داخلي كه داراي خطوط توليد انبوه مي­باشد.

3- طرح‌‎های ازدیاد برداشت و احیای چاه­های غیرفعال و کم بازده نفتی

4- حمايت از طرح(پروژه)‌هاي توليد نمونه صنعتي يا توليدات آزمايشگاهي

5- اخذ استاندارهاي لازم، دسترسي به پايگاه‌هاي اطلاعاتي معتبر تجاري، خريد نرم افزارها و حق امتياز فناوري، ثبت حق اختراع و مالكيت معنوي در قلمرو صنعت نفت

ماده3- حمايت­هاي موضوع اين آيين­نامه به صورت­های زیر به متقاضی تخصیص داده می­شود:

1- وجوه اداره شده.

2- کمک و مشارکت در منابع صندوق­های پژوهش و فناوری غیردولتی فعال در صنعت نفت موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظامی مالی کشور - مصوب 1394-.

3- كمك بلاعوض.

ماده4- اعتبارات موضوع این آیین­نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر نفت (شامل سرانه سقف پرداخت تسهیلات، نرخ سود تسهیلات و یارانه سود، مدت بازپرداخت تسهیلات، دوره تنفس، میزان منابع تلفیقی، جریمه تاخیر موسسه عامل در صورت تأخیر غیرمجاز در پرداخت تسهیلات به متقاضی، نحوه گردش کار) در قالب قرارداد عاملیت در اختیار موسسه­های عامل قرار می­گیرد تا به مصارف مقرر در مواد (2) و (3) اين آيين­نامه برسد.

ماده5- تشخیص و پذیرش متقاضیان در چهارچوب ضوابط موضوع ماده (4) این آیین­نامه بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزیر نفت (شامل شرایط پذیرش، متولی پذیرش، نحوه صدور دستور پرداخت به موسسات عامل) خواهد بود. با دستور پرداخت متولی پذیرش (تعیین شده بر اساس دستورالعمل این ماده)  به مؤسسه عامل در اجرای این آیین­نامه، مبالغ پرداختی به متقاضی پیرو این دستور، در شرکت­های اصلی تابع وزارت نفت به عنوان هزینه قطعی تلقی می­شود.

ماده6- متولی پذیرش مي­تواند براي اجراي موارد مقرر در اين آيين­نامه، نسبت به هزينه­كرد اصل مبالغ سپردهگذاري شده توسط شركت­هاي اصلي تابع وزارت نفت براي اولويت­هاي ابلاغي اين وزارتخانه و سود دريافتي از سپرده­گذاري اين مبالغ براي ساير مصارف مقرر در مواد  (2) و (3) این آیین­نامه پس از عقد موافقت­نامه سه جانبه ميان مؤسسه عامل، شرکت­های مذکور و پارك، تحت نظارت خود اقدام نمايد.

ماده7- جدول نحوه تقسيم منابع/ وجوه دريافتي به انواع حمايت­ها (كمك بلاعوض، وجوه اداره شده يا تسهيلات ترجيحي و تلفيقي) و حوزه­هاي مختلف مذكور در مواد (2) و (3) اين آيين­نامه بايد به تأييد وزیر نفت برسد.

ماده 8- استفاده از اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه براي هزينه­هاي جاري پارك مجاز نمي­باشد.

ماده 9- متولی پذیرش مجاز است در ازاي خدمات ارايه شده از سوي مؤسسه عامل، شامل بررسي و ارزيابي توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد ميزان سرمايه‌گذاري لازم و زمان اجراي طرح، ارزيابي وثيقه‌ها و تضمين‌ها، تنظيم و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطا شده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و وصول مطالبات، كارمزد مؤسسه عامل را طبق قرارداد منعقد شده، پرداخت كند.

ماده10- اقساط (اصل و سود) وصولي مؤسسه عامل، بابت بازپرداخت تسهيلات و مشارکت موضوع اين آیين‌نامه، به حساب­هاي سپرده­گذاري شده توسط شركت­هاي اصلي تابعه وزارت نفت، واريز مي‌گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع اين آیين‌نامه مورد استفاده قرار گيرد.

ماده11-  متولی پذیرش موظف است حساب‌هاي مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتي نگهداري و ارایه كند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك طرح‌ها، اصل و سود تسهيلات اعطايي و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصيل باشند و هر سه ماه يك­بار عملكرد اعتبارات موضوع اين آیين­نامه را براساس اطلاعات ياد شده، به وزیر نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش كند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف