مصوبه شورای عالی معادن موضوع تکمیل مصوبه مورخ 1400/1/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/2/6) - نحوه اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن

مصوبه شورای عالی معادن موضوع تکمیل مصوبه مورخ 1400/1/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/2/6) - نحوه اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی معادن موضوع تکمیل مصوبه مورخ 1400/1/31 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/44403 مورخ 1400/2/6) - نحوه اجرای ماده 45 آیین نامه اجرایی قانون معادن طی نامه شماره 60/106505 مورخ 1400/04/19 توسط معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف