لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال

لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه اجازه مادران در افتتاح حساب سپرده و خرید سهام برای اطفال طی نامه شماره 43214 مورخ 1400/04/22 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف