بخشنامه درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص مهلت تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراق مالیاتی طی نامه شماره 210/1400/32 مورخ 1400/04/23 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف