بخشنامه درخصوص اعلام فهرست شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت استفاده از تسهیلات تصریح شده در بند 22 فصل پنجم دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات و...

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اعلام فهرست شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت استفاده از تسهیلات تصریح شده در بند 22 فصل پنجم دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات و... ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اعلام فهرست شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت استفاده از تسهیلات تصریح شده در بند 22 فصل پنجم دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات و... طی نامه شماره 1400/541310 مورخ 1400/04/26 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف