فهرست قوانین منسوخ صریح (مربوط به بازه زمانی 1336/8/1 لغایت 1357/11/22)

شماره30865                                                                                         1400/4/14

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

مستنداً به بند (5ـ1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25، بدینوسیله فهرست قوانین موضوع بند مذکور (مربوط به بازه زمانی 1336/8/1 لغایت 1357/11/22) جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

لازم به توضیح است که فهرست مذکور جنبه اعلامی دارد و حاوی قوانین منسوخ صریح و نیر مستند نسخ صریح آنها می‌باشد. ضمناً درخصوص تاریخ‌های اعلامی، مطابقت صورت گرفته و همه تاریخ‌ها به هجری شمسی تبدیل شده‌اند.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی ـ سیدبهزاد پورسید

فهرست قوانین منسوخ و ناسخ (مربوط به بازه زمانی ۱۳۳۶/۸/۱ لغایت ۱۳۵۷/۱۱/۲۲) downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط