بخشنامه درخصوص لزوم ابلاغ کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با امور تجارت خارجی مطابق با تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم ابلاغ کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با امور تجارت خارجی مطابق با تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص لزوم ابلاغ کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای مرتبط با امور تجارت خارجی مطابق با تبصره ذیل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات طی نامه شماره 1400/534560 مورخ 1400/04/23 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف