ارایه پیش نویس لایحه اجازه مشارکت ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی

با توجه به لزوم حفظ جایگاه و رتبه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی به عنوان سومین سهامدار بانک و استفاده از فرصت برای ارتقاء نفوذ کشورمان در هیأت عامل و هیأت مدیره اجرایی بانک با هدف استفاده بیشتر از تسهیلات این بانک به ویژه تأمین مالی به نفع پروژه های زیربنایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگ ترین نهاد مالی منطبق بر قوانین شرع اسلام در جهان، یکی از نهادهای تخصصی سازمان همکاری اسلامی (OIC) با رتبه AAA در بین بانک های توسعه ای می باشد و جمهوری اسلامی ایران در اواخر سال 1366 (1988 میلادی) با پذیره نویسی 250 سهم به میزان 2/5 میلیون دینار اسلامی به عضویت بانک موصوف پذیرفته شد.

کشورمان تاکنون با مشارکت در پنج دور افزایش سهام سرمایه بانک جایگاه سهامداری خود را در این بانک حفظ نموده است. درحال حاضر ایران با پذیره نویسی 4 میلیارد و 174 میلیون و 630 هزار دینار اسلامی، سومین سهامدار بانک توسعه اسلامی پس از کشورهای عربستان سعودی و لیبی می باشد.

بانک توسعه اسلامی براساس قطعنامه (OIC) در تاریخ 31 می 2019 (10 خرداد ماه 1398) و مصوبه چهل و پنجمین نشست هیأت عامل بانک توسعه اسلامی در سال 2020، پیشنهاد ششمین دور افزایش سهام سرمایه عمومی خود را تصویب نمود. به موجب ششمین دور افزایش سهام سرمایه مذکور، سرمایه عمومی بانک از میزان 50 میلیارد دینار اسلامی به 55 میلیارد و 500 میلیون دینار اسلامی افزایش می یابد. این افزایش سهام سرمایه با هدف حمایت از افزایش سرمایه عمومی، حفظ رتبه اعتباری بانک و همچنین بهبود توان تجهیز منابع مالی طرح های زیربنایی صورت پذیرفته است. ارزش هر سهم از سهام ششمین دور افزایش سرمایه برابر با 10 هزار دینار اسلامی است. پذیره نویسی و پرداخت هر سهم برابر با یک رأی می باشد. لذا قدرت رأی توسط کشورهای عضو منوط به اخذ مجوزهای قانونی است و مهلت تعیین شده از سوی بانک برای این امر 10 دی ماه 1400 می باشد.

بر این اساس و با توجه به لزوم حفظ جایگاه و رتبه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی به عنوان سومین سهامدار بانک و استفاده از فرصت موصوف برای ارتقاء نفوذ کشورمان در هیأت عامل و هیأت مدیره اجرایی بانک با هدف استفاده بیشتر از تسهیلات این بانک به ویژه تأمین مالی به نفع پروژه های زیربنایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش نویس لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه نموده است.

گفتنی است، پیشنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

دریافت متن کاملdownlod