تصویبنامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اصفهان استان اصفهان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اصفهان استان اصفهان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/27 هیات وزیران درخصوص "تقسیمات کشوری در شهرستان اصفهان استان اصفهان" طی نامه شماره 46291 مورخ 1400/04/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزیران در جلسه 27/4/1400 به پيشنهاد شماره 206239 مورخ 18/12/1399 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362- تصويب کرد:

الف - محدوده جغرافیایی دهستان قهاب جنوبی بخش مرکزی شهرستان اصفهان استان اصفهان و دهستان سیستان بخش کوهپایه شهرستان یادشده، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح مي‌شود.

ب - در شهرستان اصفهان، یک بخش به نام سیستان از ترکیب دو دهستان سیستان و زفره و شهر سجزی ايجاد مي‌شود.

پ - شهر سجزی به عنوان مركز بخش سیستان تعیین می‏شود.

ت - نام بخش کوهپایه به تودشک و مرکز آن به شهر تودشک تغییر می‏یابد.

ث - در استان اصفهان، یک شهرستان به نام كوهپايه از تركيب دو  بخش‌ تودشک و سیستان ايجاد مي‌شود.

ج - شهر كوهپايه به عنوان مرکز شهرستان کوهپایه تعیین می‏شود.

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رييس ­جمهوv

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف