تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری یک پلاک ثبتی در استان کرمان به سازمان استاد و کتابخانه ملی

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری یک پلاک ثبتی در استان کرمان به سازمان استاد و کتابخانه ملی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/12 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری یک پلاک ثبتی در استان کرمان به سازمان استاد و کتابخانه ملی" طی نامه شماره 47017 مورخ 1400/05/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت جهادکشاورزی-سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 12/4/1400 به پیشنهاد شماره 29968/37714 مورخ 22/3/1400 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- حق بهره‏برداری پلاک ثبتی (33) فرعی از (4804) اصلی مفروز و مجزی شده از (15) فرعی از اصلی مذکور، واقع در بخش یک شهرستان کرمان، استان کرمان، از وزارت جهادکشاورزی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‏گردد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک ثبتی فوق الاشاره به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‏برداری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و درج عبارت "هرگونه فروش، تغییر بهره‏بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و سند مالکیت را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) تحویل نماید.

3- در صورت تغییر بهره‏بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏نامه به بهره‏بردار بعدی اقدام نماید.

اسحاق جهانگيري    

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف