تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از چند پلاک ثبتی واقع در شهرستان ری استان تهران به وزارت دادگستری

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از چند پلاک ثبتی واقع در شهرستان ری استان تهران به وزارت دادگستری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/12 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از چند پلاک ثبتی واقع در شهرستان ری استان تهران به وزارت دادگستری" طی نامه شماره 47032 مورخ 1400/05/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی - وزارت دادکستری

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 12/4/1400 به پیشنهاد شماره 24370 مورخ 5/9/1398 وزارت دادگستری و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند: 

1- حق بهره‏برداری از قطعه (69) از پلاک‌های ثبتی (645) و (646) فرعی از (120) اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک (5) فرعی از اصلی مذکور که پس از استانداردسازی به پلاک (12749) فرعی از (120) اصلی تبدیل شده است، واقع در شهرستان ری، استان تهران، از وزارت راه و شهرسازی (اداره كل زمین شهری استان تهران) به وزارت دادگستری (اداره كل تعزيرات حكومتي استان تهران) واگذار می‏گردد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک‏ ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت دادگستری (اداره كل تعزيرات حكومتي استان تهران) و درج عبارت "هرگونه تغییر بهره‏بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و اسناد یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) ارسال نماید.

3- در صورت تغییر بهره‏بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏نامه به بهره‏بردار بعدی اقدام نماید.

اسحاق جهانگيري                             

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف