دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی طی نامه شماره 00/127907 مورخ 1400/05/05 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف