مصوبه تشکیل دفتر همکاری حوزه های علمیه و وزارت آموزش و پرورش

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تشکیل دفتر همکاری حوزه های علمیه و وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تشکیل دفتر همکاری حوزه های علمیه و وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره 1400/6793 /دش مورخ 1400/05/05 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف