مصوبه راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل موثر و بازگشت نخبگان

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل موثر و بازگشت نخبگان ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل موثر و بازگشت نخبگان طی نامه شماره 1400/6795 /دش مورخ 1400/05/05 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف