تصویبنامه درخصوص نسخه پیچی الکترونیکی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص نسخه پیچی الکترونیکی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/06 هیات وزیران درخصوص "نسخه پیچی الکترونیکی" طی نامه شماره 48900 مورخ 1400/05/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 6/5/1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور - مصوب 1395-  تصويب کرد:

در اجرای جزء (2) بند (ک) تبصره (17) ماده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند از تاریخ ابلاغ تا پایان آذرماه سال 1400، به منظور استقرار نسخه‌پیچی الکترونیکی به ازای هر فقره نسخه‌پیچی الکترونیکی در صورتی‌ که نسخه‌نویسی به صورت الکترونیکی انجام نشده باشد و داروخانه نسخه را در سامانه الکترونیکی ثبت نماید، مبلغ چهل هزار (000ر40) ریال به داروخانه‌ها در کلیه بخش‌های ارایه خدمت پرداخت نمایند.

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف