تصویبنامه درخصوص برگزاری گردهمایی بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس در سال 1400 توسط وزارت راه و شهرسازی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برگزاری گردهمایی بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس در سال 1400 توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/06 هیات وزیران درخصوص "برگزاری گردهمایی بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس در سال 1400 توسط وزارت راه و شهرسازی" طی نامه شماره 49013 مورخ 1400/05/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی

هیئت وزیران در جلسه 6/5/1400 به پیشنهاد شماره 02/100/60295 مورخ 22/5/1399 وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه­های غیرضرور و جلوگیری از تجمل­گرایی - مصوب 1370- تصویب کرد:

برگزاری گردهمایی بين­المللي اقيانوس­شناسي خليج فارس در سال1400 توسط وزارت راه و شهرسازی به صورت مجازی تا سقف هزینه مبلغ پانصد و هشتاد میلیون (000ر000ر580) ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز است.

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف