تصویبنامه درخصوص حذف عبارتی از تبصره الحاقی به بند 6 تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص حذف عبارتی از تبصره الحاقی به بند 6 تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/06 هیات وزیران درخصوص "حذف عبارتی از تبصره الحاقی به بند 6 تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1400" طی نامه شماره 49020 مورخ 1400/05/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نفت - سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هيئت وزيران در جلسه 6/5/1400 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

در تبصره الحاقی به بند (6) تصویب‌نامه شماره 8013/ت58708هـ مورخ 29/1/1400دموضوع بند (1) تصویب‌نامه­ شماره 38801/ت58939هـ مورخ 9/4/1400، عبارت "فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستثنی می‌باشد" حذف می­شود.

اسحاق جهانگیری 

معاون اول رييس­جمهور

تصویبنامه درخصوص حذف عبارتی از تبصره الحاقی به بند 6 تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۰downlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف