تصویبنامه درخصوص واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت در شرکت های مندرج در این تصویبنامه جهت تقویت تامین اجتماعی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت در شرکت های مندرج در این تصویبنامه جهت تقویت تامین اجتماعی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/04/27 هیات وزیران درخصوص "واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت در شرکت های مندرج در این تصویبنامه جهت تقویت تامین اجتماعی" طی نامه شماره 50232 مورخ 1400/05/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت جهادکشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت نیرو - سازمان برنامه و بودجه کشور

 

هيئت وزيران در جلسه 27/4/1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (1) بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصويب کرد:

1- سهام دولت و متعلق به دولت در شرکت­های مندرج در جدول زیر جهت تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق­های بازنشستگی کشوری، لشگری و فولاد، عشایر و روستاییان و همچنین بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی یک میلیون و یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100ر1) ریال، پس از کسر سهام ترجیحی واگذار می­شود:

ردیف

سازمان/ صندوق

بابت

نام شرکت

درصد سهام

ارزش برآوردی (میلیارد ریال)

1

 

 

 

 

 

سازمان تأمین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمان
تأمین اجتماعی

 

 

 

 

 

رد بخشی از اصل بدهی دولت در راستای متناسب سازی حقوق بازنشستگان

 

 

 

 

 

ایفای تعهدات در سال 1400 برای حق بیمه سهم دولت بابت قانون بیمه­های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش، شاغلان صنایع دستی شناسنامه­دار، تأمین اجتماعی فراگیر، مشمولین قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
- مصوب 1361-، بند (ب) ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانه­ها – مصوب 1388- شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، خادمان مساجد، باربران و رانندگان

توسعه نیشکر و صنایع جانبی

20

500ر88

آلومینیای ایران(جاجرم)

20

060ر49

مجتمع صنعتی اسفراین

01/38

025ر95

لوله گستر اسفراین

40

725ر37

مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

5/24

250ر61

پالایشگاه نفت امام خمینی(ره) -شازند

5/10

640ر248

طراحی و ساختمان نفت

5/24

 

400ر13

 

 

 

 

2

صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

 

15

 

000ر90

3

صندوق بازنشستگی کشوری

تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش خود و تحت پوشش سایر صندوق­های زیرمجموعه دولت (پرداخت مستمری و متناسب­سازی)

صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

10

000ر60

احیای استیل فولاد بافت

20

000ر23

مجتمع صنعتی اسفراین

38

000ر95

لوله گستر اسفراین

40

725ر37

مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب

5/24

250ر61

آلومینای ایران (جاجرم)

4

625ر9

طراحی و ساختمان نفت

5/24

400ر13

4

صندوق بازنشستگی لشگری

تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش (پرداخت مستمری و متناسب سازی)

صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان

15

000ر90

5

صندوق بازنشستگی  فولاد

تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش (پرداخت مستمری و متناسب­سازی)

پارس فولاد سبزوار

15

000ر10

6

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان
و عشایر

بیمه اجتماعی ساکنان مناطق روستایی و عشایر 

پالایشگاه نفت امام خمینی(ره) -شازند

45/0

000ر10

 

2- قیمت نهایی سهام شرکت­های موضوع این تصویب­نامه مطابق آیین­نامه اجرایی شیوه­های قیمت­گذاری بنگاه­ها مصوب 20/12/1387 شورای­عالی سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با تصویب هیئت واگذاری تعیین می­شود. سازمان خصوصی­سازی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب­نامه قیمت سهام شرکت­های یادشده را مطابق آیین­نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارایه نماید.

3- واگذاری قطعی سهام پس از تعیین قیمت توسط هیئت واگذاری مطابق تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور از محل ردیف (85-530000) با رعایت توضیحات ذیل جدول شماره (9) پیوست قانون بودجه سال 1400 کل کشور به خزانه­داری کل کشور، دستگاه اجرایی و سازمان خصوصی­سازی انجام می­شود. خزانه­داری کل کشور مکلف است مطابق تخصیص­های صادره مبلغ واگذاری را با اعلام سازمان خصوصی­سازی مبنی بر واگذاری به ترتیب در ردیف درآمدی (310517) موضوع جدول شماره (5) پیوست قانون بودجه سال 1400 کل کشور و اعتبار ردیف (85- 530000) جدول شماره (9) پیوست قانون بودجه سال 1400 کل کشور منظور و اعمال حساب نماید.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور در گزارش عملکرد بودجه عمومی، در موارد بدهی، ابتدا صرف پرداخت اصل و در صورت مازاد صرف فرع بدهی دولت و در سایر موارد مبلغ واگذاری به صندوق­ها را به عنوان مطالبه دولت از آنها ثبت نماید.

5- چنانچه ارزش قطعی سهام بیش از ارزش برآوردی باشند و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در بند (و) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بیشتر گردد حسب مورد تعدیلات لازم با پیشنهاد سازمان خصوصی­سازی و تصویب هیئت واگذاری اعمال خواهد شد.

6- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب­نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می­باشد. سایر هزینه­های مترتب بر واگذاری برعهده انتقال گیرنده می­باشد.   

7- انتقال­گیرنده مکلف است مازاد بر بیست درصد (20%) سهام خود در شرکت­های موضوع این تصویب­نامه را به صورت مرحله­ای و تا پایان سال 1401 به بخش غیردولتی واگذار نماید. در صورت عدم تحقق این امر در مهلت مقرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی­سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر بیست درصد (20%) سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه­های مترتب بر واگذاری را به حساب آنها پرداخت نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف