تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در بخش 3 تهران به وزارت کشور

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در بخش 3 تهران به وزارت کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/09 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در بخش 3 تهران به وزارت کشور" طی نامه شماره 51169 مورخ 1400/05/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 9/5/1400 به پیشنهاد شماره 91199 مورخ 16/11/1399 وزارت کشور و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948 هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند: 

1- حق بهره‏برداری از پلاك ثبتي (3736) اصلي، واقع در بخش (3) تهران مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به وزارت كشور واگذار می‏گردد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک‏ ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت كشور و درج عبارت "هرگونه تغییر بهره‏بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و اسناد یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) ارسال نماید.

3- در صورت تغییر بهره‏بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏نامه به بهره‏بردار بعدی اقدام نماید.

اسحاق جهانگيري                             

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف