تصویبنامه درخصوص واگذاری حق استفاده از چهار فقره اماکن ورزشی در استانهای کرمان، خراسان جنوبی و گیلان به مدت 5 سال به فدراسیونهای ورزشی

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از چهار فقره اماکن ورزشی در استانهای کرمان، خراسان جنوبی و گیلان به مدت 5 سال به فدراسیونهای ورزشی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/09 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از چهار فقره اماکن ورزشی در استانهای کرمان، خراسان جنوبی و گیلان به مدت 5 سال به فدراسیونهای ورزشی" طی نامه شماره 51177 مورخ 1400/05/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ورزش و جوانان

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 9/5/1400 به پيشنهاد شماره 1889/100/ص/99 مورخ 25/12/1399 وزارت ورزش و جوانان و به استناد تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- حق استفاده از چهار فقره اماکن ورزشی واقع در استان‏های کرمان، خراسان جنوبی و گیلان، مطابق جدول پیوست شماره (1) و محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه‏های پيوست شماره (2) كه همگی تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت می‏باشند، با حفظ مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي وزارت ورزش و جوانان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت استفاده همگانی به مدت پنج (5) سال به فدراسیون‏های ورزشی (هیئت‏های ورزشی) موردنظر واگذار مي‏گردد.

2- واگذاري يادشده صرفاً راجع به حق استفاده از املاك مذكور است و نوسازی و ايجاد تأسيسات و ساخت بنا مجوزي براي مالكيت فدراسیون‏های ورزشی (هیئت‏های ورزشی) ايجاد نمي‏نمايد.

3- تمديد حق استفاده يادشده برای دوره‏های بعد منوط به تصويب هيئت وزيران خواهد بود و پس از پايان دوره تعيين شده املاک مذکور به وزارت ورزش و جوانان تحويل خواهد شد و فدراسیون‏های ورزشی (هیئت‏های ورزشی) یادشده هیچ حقی نسبت به آن‏ها نداشته و نخواهند داشت.

4- نظارت بر تداوم فعاليت فدراسیون‏های ورزشی (هیئت‏های ورزشی) مذکور طبق اهداف و وظايف مقرر بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. در صورت تغيير اهداف و موضوع فعاليت یا توقف عملکرد فدراسیون‏های ورزشی (هیئت‏های ورزشی) مذکور، حق استفاده مزبور ساقط مي‏گردد.

5- هزینه‏های جاری نگهداری و بهره‏برداری از املاک مذکور بر عهده فدراسیون‏های ورزشی (هیئت‏های ورزشی) یادشده می‏باشد.

6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق استفاده موضوع این تصویب‏نامه را با درج شرایط فوق، در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را برای تسجیل به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) اعلام نماید.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف