تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در بخش ثبتی 1 شهرستان ساری استان مازندران به پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در بخش ثبتی 1 شهرستان ساری استان مازندران به پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/05/09 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در بخش ثبتی 1 شهرستان ساری استان مازندران به پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات" طی نامه شماره 51208 مورخ 1400/05/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه 9/5/1400 به پیشنهاد شماره 1671/1 مورخ 11/1/1400 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- حق بهره‏برداری از (2100) متر مربع از پلاك ثبتي (329) فرعي از (3422) اصلي، واقع در بخش ثبتی (1) شهرستان ساری، استان مازندران، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات واگذار مي‏گردد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت پلاک ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی پارك فناوري اطلاعات و ارتباطات و درج عبارت "هرگونه تغییر بهره‏بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود" اقدام و سند یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) ارسال نماید.

3- در صورت تغییر بهره‏بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏نامه به بهره‏بردار بعدی اقدام نماید.

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف