حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری

دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری ابلاغ شد.

دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری طی نامه شماره 00/121916 مورخ 1400/04/26 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف