بخشنامه موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع اده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/4/31)

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع اده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/4/31) ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع اده 169 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/4/31) طی نامه شماره 200/1400/38 مورخ 1400/05/19 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف