درخواست وزارت بهداشت مبنی بر انجام اصلاحات در سه مصوبه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخواست انجام اصلاحات ویرایشی در تصویب نامه های مربوط به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني سال 1400، اصلاحات كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت و تعرفه خدمات دندانپزشكي را به هیئت دولت ارائه نموده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» نظر به مکاتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص لزوم انجام چند مورد اصلاحات ویرایشی در تصویب نامه های مربوط به تعرفه خدمات تشخيصي و درماني سال 1400، اصلاحات كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت و تعرفه خدمات دندانپزشكي، این وزارت به استناد مفاد بند (الف) ماده (9) احكام دائمي برنامه هاي توسعه، مراتب را جهت طي مراحل قانوني به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.

دریافت متن کاملdownlod