نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 39930 / هـ ب مورخ 1400/05/12 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط