ماده واحده تسری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص حوزه های علمیه به شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران

ماده واحده تسری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص حوزه های علمیه به شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران ابلاغ شد.

ماده واحده تسری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص حوزه های علمیه به شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران طی نامه شماره 1400/11115/دش مورخ 1400/08/01 توسط رییس چمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف