ماده واحده تسری امتیازات موضوع آیین نامه مصوب جلسه 477 مورخ 1380/1/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی به دارندگان گواهی نامه های تخصصی حفظ قرائت قرآن کریم

ماده واحده تسری امتیازات موضوع آیین نامه مصوب جلسه 477 مورخ 1380/1/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی به دارندگان گواهی نامه های تخصصی حفظ قرائت قرآن کریم ابلاغ شد.

ماده واحده تسری امتیازات موضوع آیین نامه مصوب جلسه 477 مورخ 1380/1/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی به دارندگان گواهی نامه های تخصصی حفظ  قرائت قرآن کریم طی نامه شماره 1400/11064/دش مورخ 1400/07/28 توسط رییس چمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف