اصلاح اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه

شماره9000/110651/100                                                            1399/6/23

اصلاح اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه

مواد 5 و 7 اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه، مصوب 1391/1/23 رییس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 ـ ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده5 ـ هیئت امناء

اعضای هیئت امنای پژوهشگاه عبارتند از:

1. رییس قوه قضائیه (رئیس هیئت امنا)؛

2. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه (نایب رییس هیئت امنا)؛

3. رئیس پژوهشگاه (دبیر هیئت امنا)؛

4. وزیر دادگستری؛

5. یک نفر از قضات عالی رتبه و دو نفر از اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف پژوهشی قوه قضائیه داشته باشند.

تبصره ـ اعضای بند 5 به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه وحکم رئیس هیئت امنا به مدت 4 سال انتخاب می­شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

2ـ‌ ماده 7 اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده پژوهشگاه زیر نظر معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بوده و رییس آن به پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رییس قوه قضاییه برای مدت 3 سال منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ریاست پژوهشگاه دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1. تنظیم برنامه­ها، سیاست­ها و خط مشی­های کلان و پیشنهاد آن به هیئت امنا؛

2. پیشنهاد تغییر در اساسنامه، مأموریتها و ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه به هیئت امنا؛

3 . تنظیم سیاست­ها، اولویت­ها و بودجه، طرح­های اجرائی و تحقیقات توسعه، سازمانی، تحول اداری و ارتقای بهره وری پژوهشگاه و ارائه آن به هیئت امنا؛

4 . صدور احکام معاونان، مدیران پژوهشگاه و روسای پژوهشکده­ها و گروه­های پژوهشی براساس تشکیلات مصوب؛

5. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به هیئت امنا برای تصویب؛

6. تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج ساله به هیئت امنا برای تصویب؛

7. ارائه گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه به هیئت امنا؛

8. اداره پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت­های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوطه؛

9. امضای قراردادها، اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب؛

10. ارسال صورت جلسات هیئت امنا پژوهشگاه به رئیس هیئت امنا؛

11. انجام سایر امور محوله از سوی هیئت امنا.

12. تفویض بخشی از از وظایف و اختیارات اداری و مالی با حفظ مسئولیت خویش و رعایت مقررات مربوط به معاون و مدیران پژوهشگاه.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف