مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص فهرست های حاوی قیمت های پیشنهادی پایه قبور قطعات 50 تا 89 و همچنین تعرفه های خدمات سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان برای سال 1400

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص فهرست های حاوی قیمت های پیشنهادی پایه قبور قطعات 50 تا 89 و همچنین تعرفه های خدمات سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان برای سال 1400 ابلاغ شد.

شماره: 163 /00 /28

تاریخ: 26 //1400

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 13912‏ /99‏ / س مورخ 18‏ /12‏ /99 به همراه فهرست های حاوی قیمت های پیشنهادی پایه قبور قطعات 50 تا 89 و همچنین تعرفه های خدمات سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان برای سال 1400 مشتمل بر 5 برگ در جلسات کمیسیون های تلفیق و بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ 22 ‏/1 ‏/1400 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن کاهش بهای پایه قبور در قطعه 89 (اتباع) از مبلغ پیشنهادی 6.000.000 ریال به مبلغ 5.000.000 ریال سایر قیمت های پیشنهادی (مندرج در ستون قیمت مورد تایید کمیسیون بهداشت) بر اساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی با قید تاکیدات ذیل به تصویب رسیدند:

1. در خصوص احداث آرامگاه های خانوادگی موضوع مورد تایید قرار گرفت ولی با احداث هر گونه بقعه بر روی این آرامگاه ها مخالفت شد و مقرر گردید قبور آن دارای ارتفاع مازاد بر سایر قبور سازمان نباشد.

2. مقرر شد آیین نامه با دستورالعمل ویژه ای جهت احداث آرامگاه های خانوادگی ظرف مدت یکماه آتی تدوین شده به شورای اسلامی شهر پیشنهاد گردد.

3. توسط سازمان آرامستان ها بهای خدمات مورد ارائه به متوفی به صورت کاملاً شفاف به ورثه آنها اطلاع رسانی شده و رضایت آنان جلب گردد.

(پنچ برگ فهرست های مصوب شده ممهور به مهر این شورا ضمیمه می باشد)

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف