اصلاح تحریری مربوط به تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

اصلاح تحریری مربوط به تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

اصلاح تحریری مربوط به تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 108836 مورخ 1400/09/17 توسط دبیر هیات دولت ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف