تصویبنامه درخصوص مجاز بودن واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمینه بین المللی المپیک، کمیته بین المللی پارا المپیک، فدراسیونهای جهانی و کنفدراسیونهای قاره ای و سایر اشخاص

تصویبنامه درخصوص مجاز بودن واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمینه بین المللی المپیک، کمیته بین المللی پارا المپیک، فدراسیونهای جهانی و کنفدراسیونهای قاره ای و سایر اشخاص ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/22 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمینه بین المللی المپیک، کمیته بین المللی پارا المپیک، فدراسیونهای جهانی و کنفدراسیونهای قاره ای و سایر اشخاص" طی نامه شماره 46819 مورخ 99/04/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ورزش و جوانان- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت­ وزیران در جلسه 29/4/1399 به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

واردات تجهیزات، وسایل و لوازم مورد نیاز ورزشی اهدایی از سوی کمیته بین­المللی المپیک، کمیته بین­المللی پارالمپیک، فدراسیون­های جهانی و کنفدراسیون­های قاره­ای و سایر اشخاص، به پیشنهاد و تأیید فدراسیون ورزشی مربوط، تأیید وزارت ورزش و جوانان و با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بدون پرداخت سود بازرگانی مجاز است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف