مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات عالی تجدید نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات عالی تجدید نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات عالی تجدید نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 1400/14796/دش مورخ 1400/09/29 توسط  رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف