مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 1400/14799/دش مورخ 1400/09/29 توسط  رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف