مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 1400/14798/دش مورخ 1400/09/29 توسط  رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف