ماده واحده انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی

ماده واحده انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع ماده واحده انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیات عالی تجدید نظر دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره 99/15552 /دش مورخ 99/11/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف