تصویبنامه درخصوص محسوب شدن وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از مصادیق وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص محسوب شدن وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از مصادیق وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/09/21 هیات وزیران درخصوص "محسوب شدن وظایف و اختیارات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از مصادیق وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی" طی نامه شماره 117905 مورخ 1400/10/01 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف